top

Trosvikstranda

Trosvikstranda ligger i Fredrikstad sentrum og vil etter vår oppfatning være et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Fredrikstad de nærmeste årene. Utviklings-området er på 21 mål og har 250 løpemeter elvefront.

Isegran Eiendom og Stor-Oslo Eiendom er de to største grunneierne og har et felles selskap for utvikling av Trosvikstranda. Til sammen eier selskapene rundt 90 prosent av tomtearealet som skal utvikles.

Bydelen vil få en kombinasjon av boliger og næringsbygg, både i form av kontorer og handel/servering. Vi ønsker å skape et spennende og attraktivt bygulv som skal bidra til at vi får et pulserende byliv, både på dag- og kveldstid. Området ligger vestvendt ved elven, og har spesielt gode solforhold. Alle disse kvalitetene gir oss mulighetene til å kunne skape noe helt spesielt.

Målet er å skape en ny bydel som begeistrer!

Dette blir et stort og omfattende byutviklingsprosjekt som det vil ta flere år å fullføre. Ambisjonen er å få på plass reguleringsplanen i løpet av 2021.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]