top

Trosvikstranda

Trosvikstranda, et sentrumsområde på ca. 21.000 m² med 250 m kaifront, vil etter vår oppfatning være et av de mest spennende byutviklingsprosjektene i Fredrikstad de nærmeste årene. Isegran Eiendom eier godt over halvparten av dette området, og har til hensikt å utvikle dette området i fellesskap med en partner.

Dette blir et stort og omfattende byutviklingsprosjekt som det vil ta mange år å fullføre. Bydelen vil få en kombinasjon av boliger og næringsbygg, både i form av kontorer og handel/servering. Vi ønsker å skape et spennende og attraktivt bygulv som skal bidra til at vi får et pulserende byliv, både på dag- og kveldstid. Området ligger vestvendt ved elven, og har spesielt gode solforhold. Alle disse kvalitetene gir oss mulighetene til å kunne skape noe helt spesielt.

Reguleringsprosessen er igangsatt, men pga. pågående rullering av kommuneplanens arealdel, har vi avventet videre framdrift i en liten periode. Men denne reguleringsprosessen skyter fart fra og med januar 2020. Ambisjonen er å få på plass en god detaljreguleringsplan i løpet av første halvår 2021.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]