top
Isegran Eiendom

Store ambisjoner

Vårt mål er å bli en toneangivende eiendomsaktør i Fredrikstad, som fokuserer på bærekraftig byutvikling – for hele befolkningen, i hele byen.

Vi ønsker å ta et særlig samfunnsansvar og vil bidra til å skape en inkluderende og mangfoldig by, som tilbyr trygge og gode bomiljøer og et attraktivt arbeidsmarked.

«For oss handler bærekraft i all hovedsak om å utvikle prosjekter som belaster miljø og klima minst mulig, som gir en langsiktig og god avkastning på de økonomiske ressursene vi benytter og som skaper gode steder å være for alle mennesker»

Administrasjonen

​Arild Mortensen er ansatt som administrerende direktør i Isegran Eiendom.

Arild sier at han lenge har vært fristet av tanken på å få jobbe med eiendoms- og byutvikling i én og samme by, og aller helst Fredrikstad, og at denne jobben var en unik sjanse til å nettopp kunne gjøre det. Han uttaler videre at det er med ydmykhet og stor iver han går løs på oppgaven med å utvikle et eiendomsselskap som skal bidra i videreutviklingen av Norges mest attraktive by.

«Mine ambisjoner for Isegran Eiendom er at selskapet i løpet av de nærmeste årene skal bli en aktør å regne med, og som sammen med de andre dyktige eiendomsaktørene i byen skal prege utviklingen av Fredrikstad», sier Mortensen.

Administrasjonen

Randi Wiik-Nilsen er ansatt som økonomisjef i Isegran Eiendom.

Randi er opprinnelig fra Råde, men er nå bosatt med sin familie i Sarpsborg. Hun er statsautorisert revisor og har lang og relevant erfaring i dette faget. I all hovedsak har hun jobbet med revisjon, og har bla. i tiden hun var ansatt i PwC vært sentral ifbm. revisjon av store eiendomsselskaper. Siden 2017 har hun vært ansatt som business analyst hos Visma og har jobbet med utvikling av årsoppgjørsprogrammer.

Administrasjonen

Martin Friis er ansatt som prosjektsjef i Isegran Eiendom.

Martin kommer fra Solon Eiendom AS i Oslo, hvor han har jobbet som prosjektleder og avdelingssjef for ingeniøravdelingen. Han har en allsidig bakgrunn og har erfaring fra blant annet entreprenør, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. Martin er oppvokst i Fredrikstad og har bodd på Kråkerøy inntil nylig. Nå har han og kona flyttet til Hvaler.

«I Isegran Eiendom har jeg en unik mulighet til å være med å utvikle “byen min” Fredrikstad, samt bidra til å bygge et nytt selskap med spennende prosjekter og mennesker», sier Martin.

Isegran Eiendom

Bakgrunn

Fredrikstad Kommune Eiendomsutvikling AS ble etablert i juni 2018. Selskapet har et offentlig eierskap og det er Fredrikstad kommune som eier 100 % av aksjene i selskapet. I tillegg til morselskapet består konsernet pr. i dag av 13 datterselskap, som i all hovedsak er single purpose-selskaper (SPV), med en balanse på ca. MNOK 376.

I august 2019 byttet selskapet navn til Isegran Eiendom AS. Isegran ligger der Glomma deler seg i Østerelva og Vesterelva. Den forbinder øst og vest, er en portal/hub inn i Fredrikstad fra sjøveien og er en brobygger i overført betydning. I en verden med store kontraster og steile fronter, kan Isegran sees på som en forenende kraft. Fredrikstad er Norges renessanseby og på Isegran ligger det en egen park til ære for epoken. Bygningene på Isegran eies av Fredrikstad kommune og dermed er dette også en naturlig link til valget av navn.

Bakgrunnen for valg av logo var blant annet at den skulle vise historie og fremtid, forene gammelt og nytt, ved å illustrere byutvikling med gammel og ny bebyggelse. Vi ønsket fargebruk som symboliserte hav, skog, teglstegn og tre, samt at logoen hadde et enkelt og stilisert uttrykk. Mye av bakgrunnen for identiteten kan speiles i navnet Isegran.

Isegran Eiendom

Mandat

Selskapet skal være et verktøy for Fredrikstad kommune for på best mulig måte å forvalte felleskapets interesser. Ved selv, og gjennom dets investeringer i andre selskaper, skal man kunne kjøpe, selge, eie, leie ut, utvikle, drive og forvalte næringseiendom, boligeiendom og annen fast eiendom, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet kan eie slik eiendom sammen med både private og offentlige aktører.

Isegran Eiendom

Vårt styre

Vi er veldig stolte over å kunne presentere et meget kompetent styre i Isegran Eiendom AS. Styremedlemmene ble rekruttert av vår eier Fredrikstad Kommune.  Alle har mye erfaring fra styrearbeid og samlet sett har de en unik erfaring og kunnskapsbase som selskapet nyter godt av. Ingen av dem er fra Fredrikstad, men alle er genuint opptatt av eiendomsutvikling og har solid erfaring med det vi skal jobbe med i Fredrikstad i årene som kommer.

Eva Hagen
Styreleder

Eva er advokat og partner i Advokatfirmaet Ræder AS i Oslo. Med over 20 års erfaring fra eiendomsbransjen og ikke minst med offentlig eide selskaper, har hun en bred og meget relevant erfaring ifht. styreledervervet hun har i Isegran Eiendom AS. Hun har vært eiendomssjef i Oslo Havn KF, og i perioden 2007-2016 var hun adm. direktør i HAV Eiendom AS som eies av Oslo Havn KF. Hun har derfor vært meget sentral i utviklingen av havneområdene i Bjørvika.

Thor Olaf Askjer
Styremedlem

Thor Olaf er utdannet bygningsingeniør og har vært innom flere bransjer, men har de siste 20 årene jobbet med eiendom. I perioden 2003-2009 var han adm. direktør i JM Byggholt AS, som er en betydelig eiendomsutvikler. Siden 2009 har han vært adm. direktør i Norsk Eiendom, som er bransjeforeningen for private eiendomsaktører i Norge.

Bernt Nordby Skøien
Styremedlem

Bernt er daglig leder i Clemens Eiendom, som er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets Fond. Han har lang fartstid fra HAV Eiendom, der han var sentral i utviklingen og realisasjonen av fjordbyen i Oslo. Han har utdannelse fra BI, en Executive MBA i økonomi og ledelse fra NHH og har gjennomført Solstrandprogrammet for yngre ledere.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]