top

Isegran Eiendom

Byutvikling for fellesskapet

Isegran Eiendom har som mål å bli en toneangivende eiendomsaktør, som skal bidra til å prege utviklingen av Fredrikstad de neste årene. Selskapet vil naturligvis ha fokus på egen portefølje og egne prosjekter, som vi både gjennomfører i egen regi og partnerskap med andre aktører, men vi ønsker også å heie på de andre prosjektene og eiendomsutviklerne i byen.

Våre prosjekter

Vår portefølje består i sin helhet av tomter som skal utvikles til bolig-, fritids- og næringsformål. Vi ser fram til å bidra positivt til utviklingen av Fredrikstad, både på egen hånd og i samarbeid med andre eiendomsaktører. Enten du er en privatperson eller en potensiell samarbeidspartner, så er du velkommen til å ta kontakt for å få vite mer om oss og våre prosjekter.

Bolig

Vi utvikler boligprosjekter både i sentrum og på tettsteder rundt bykjernen.

Næring

Vi utvikler kontor- og handelseiendommer i sentrum, og på sikt vil vi legge til rette for lager og industri utenfor sentrum.

Fritid

Vi har tre spennende sjønære fritidsboligområder i vår portefølje, som vi skal utvikle i løpet av de neste årene.

Isegran Eiendom

Siste nytt

Våre fokusområder

Samfunnsansvar

Isegran Eiendom fokuserer på at byutviklingen skal være til glede for alle. Byen vår skal være tilrettelagt for alle typer mennesker, den skal være inkluderende, mangfoldig og trygg å ferdes i.

Næringsutvikling

Isegran Eiendom skal legge til rette for utvikling av eksisterende og nye arbeidsplasser ved å tilby attraktive prosjekter som markedet etterspør. Vi skal utvikle prosjekter for handel, restaurant, kontor, lager og industri.

Boligutvikling

Isegran Eiendom vil fokusere på å skape trygge og gode bomiljøer for alle. Vi skal bygge miljøvennlige boliger av god kvalitet, både i sentrum og i tettstedene rundt bykjernen.

testimonials

«Vi har satt oss høye mål, vi har store ambisjoner og vi vil alltid strekke oss langt for å nå dem».

Arild Mortensen
Administrerende direktør (CEO)
Visjon, formål og styre

Om Isegran Eiendom

Isegran Eiendom har som mål å bli en toneangivende eiendomsaktør, som skal bidra til å prege utviklingen av Fredrikstad de neste årene.

Isegran Eiendom AS ble etablert for å bidra med inntekter til Fredrikstad kommune. Gjennom å utvikle eiendommer i et kommersielt marked, skal deler av et overskudd tilføres kommunen i form av utbytte.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten og gi overordnede rammer for virksomheten i form av målsettinger, strategiske planer, retningslinjer og budsjett.

Where to find us

Chapel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit sed do eiusmod tempor incididunt.
[contact-form-7 404 "Ikke funnet"]